KONTAKT

Starward Industries SA

ul. Przemysłowa 12

30-701 Kraków

 

Kapitał zakładowy: 240 240 zł (opłacony w całości)

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział KRS.

KRS: 0000750305;

NIP 6772437711

© 2020 by Starward Industries

  • Facebook - Czarny Krąg
  • Twitter - Czarny Krąg
  • Linkedin