RAPORTY OKRESOWE

 

RAPORTY EBI

6 / 2020 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 września 2020 r.

16 września 2020r.

 
 

RAPORTY ESPI

7 / 2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r.

16 września 2020r.

29 maja 2020r.

© 2020 by Starward Industries

  • Facebook - Czarny Krąg
  • Twitter - Czarny Krąg
  • Linkedin